Home
Informatie
Agenda
Bestuur
Lid worden
Ringen


Foto's TT's
Beoordelingsdag


Uitslagen TT 2021
Kweekverslag
Vogelbeurzen

ons clubgebouw is verhuisd, vanaf  februari 2014   Kooikersweg 1b  sportpark de Broekpolder ( naast Deltasport)  tel. 06-53624052

Kweekverslag

Neophema & Neopsephotus

 

Op deze pagina vind u alle algemene informatie over de Neophema en Neopsephotus soorten.

Mocht u nog informatie missen, laat het ons weten zodat we het aan kunnen vullen.

 

Het geslacht Neophema & Neopsephotus.

Latijn

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Neopsephotus bourkii

Bourke parkiet

Bourkes Parrot

Bourkes Sittich

perruche de Bourke

Neophema pulchella

Turquoisine parkiet

Turquoise Parrot

Schon Sittich

perruche Turquoisine

Neophema splendida

Splendid parkiet

Scarlet-chested  Parrot

Glanzs Sittich

perruche Splendide

Neophema elegans

Elegant parkiet

Elegant Parrot

Schmuck Sittich

perruche Elégante

Neophema chrysostoma

Blauwvleugel  parkiet

Bluewinged Parrot

Fein  Sittich

perruche à Bouche d’or

Neophema chrysogaster

Oranjebuik parkiet

Orange-bellied Parrot

Orangebauch Sittich

perruche à Ventre orange

Neophema petrophila

Rots parkiet

Rock Parrot

Klippen Sittich

perruche Pétrophile

 

Het geslacht Neophema & Neopsephotus en algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht.

7 soorten waarvan de Oranjebuik parkiet een zeer bedreigde soort is. Formaten tussen 23 en 25 cm alle ringmaat 4 

Strak bevederd, met afgeronde staart.

Vrij goed geslachtsverschil, bij de Elegant, Blauwvleugel, Oranjebuik en Rots parkiet wat minder

Duidelijk verschil met jeugdkleed, veel fletser, al wel alle tekeningvormen aanwezig, op de rode borst bij de Splendid na, na 7 maanden volledig op kleur   

Biotoop: laag struik gewas, in open grasland Holenbroeder

Snelle vliegers, toch ook vrij goede klauteraars

Voeding: zaden, granen en vruchten

Kunnen goed met niet kromsnavels samen gehouden worden

Bourke kan wel met Neophema’s samen, onderling is af te raden.

Hybride van Neophema’s zijn onvruchtbaar.

Zijn gevoelig voor het paramixo-virus en ornithose.(Papegaaienziekte)

Zijn winterhard

Splendid parkieten kunnen slecht tegen vocht

 

ALGEMENE INLEIDING:

De Neophema’s die verspreid over het Australische continent en Tasmanie voorkomen, worden onderverdeeld in zes soorten. De Bourke parkiet is in deze standaard, niet als Neophema, maar als Neopsephotus opgenomen

De Bourke parkiet is alleen qua grote in formaat en dat de man een blauwe voorhoofdsband bezit, gelijk aan de Neophema’s. De Bourke parkiet is verder geheel afwijkend t.o.v. de Neophema’s, hij is overwegend rood aan de voorzijde, bezit geen groene lichaamskleur, je kunt ze zonder grote problemen bij Neophema’s samen houden, Neophema soorten onderling geven vaal wel problemen, de Bourke parkiet hoor je geluid maken tijdens het vliegen en de gezoomde vleugeltekening is kenmerkend. Toch hebben we gemeend om de Bourke parkiet in deze standaard te doen opnemen, omdat hij al vele jaren tot de Neophema’s gerekend werd en ook in dezelfde groep in het vraagprogramma is ingedeeld.

Ook in land van herkomst, Australië wordt de Bourke parkiet als aparte soort Neopsephotus omschreven.

De zes soorten Neophema’s staan in bovenstaande tabel omschreven, met de Latijnse naam erbij, evenals de Engelse, Duitse en Franse naam hiervoor.

kopie van neophema parkieten studie groep

In de loop van de jaren is met uitzondering van de Oranjebuik- en Rots parkiet, in Europa en ook in andere wereld delen, met veel succes met Neophema’s gekweekt.

Het aantal gekweekte vogels in al deze landen is zo groot, als mede de interesse van kwekers, dat het domesticatieproces van dit geslacht het inleidende stadium al te boven is.

Wat nu een overwegende rol in de kweek is gaan spelen zijn de kleurmutaties en eventueel formaat verbetering.

Het zou ook toe te juichen zijn als ook de Oranjebuik- en Rots parkiet in diezelfde mate tot ontwikkeling zouden komen als de overige soorten.

 

We kunnen de Neophema’s in twee groepen verdelen:

Met voorhoofdsband:

Elegant, Blauwvleugel, Oranjebuik en Rots parkiet.

Als ook de Bourke parkiet (man)

Met blauw masker:

Turquoisine en Splendid parkiet

 

Hybride kweek:

Hybriden van en met kromsnavel soorten worden niet gevraagd en erkend binnen zowel Vogel- en Parkietenbonden als C.O.M.

Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, als ook van Neophema’s.

Bij een aantal nauw verwante soorten bij kromsnavels zijn deze hybriden helaas ook nog vruchtbaar en hier komt de fokzuiverheid mee in gevaar Vooral wanneer er mutaties zijn ontstaan, proberen kwekers deze zo van de ene naar de andere soort over te brengen.

Om dan uiterlijk dan optisch een ”zuivere” soort te verkrijgen is men minimaal 5 jaar aan het selecteren, vaak is de praktijk ook nog dat de vruchtbaarheid van deze overbrenging van een kleurslag naar mate van jaren afneemt.

Gelukkig kunnen we vast stellen dat hybride nakweek van Neophema’s niet vruchtbaar gebleken te zijn.

Als dit wel zo zijn geweest dan waren de opaline en donkerfactor van de Turquoisine

parkiet over gekweekt naar de Splendid parkiet en net andersom de blauwe en ino factor.

Nog een groot nadeel van hybride kweek is dat vooral de poppen uit Turquoisine x Splendid en Elegant- x Blauwvleugel parkiet, voor onervaren liefhebbers moeilijk te herkennen zijn.

Deze kwekers worden dan ontmoedigd wanneer ze na enkele jaren nog steeds geen nakomelingen hebben uit deze hybride pop, die ze voor een zuivere pop hebben aan geschaft.

De verschillen van deze hybriden met de wel zuivere vogels, kan U zien bij de keurtechnische aanwijzingen van deze soorten.

..........................................................................................................................................

Bruinborst Rietvink

De Latijnse naam van de Bruinborst Rietvink is Lonchura Castaneo Thorax.
De Bruinborst Rietvink komt oorspronkelijk uit Australië en Iran en is ongeveer 12 cm groot.
Het is heel moeilijk uitwendig te bepalen van welk geslacht de vogel is.
Het enige verschil is dat het mannetje zingt en het vrouwtje niet.
Dit is een rustige en sterke vogel die je heel goed in zowel een kamervolière als in een buitenvolière kunt houden en zelfs in een broedkooi.
Deze vogels kunt u het beste in een groep houden. Ze eten tropisch zaad, trosgierst, insectenpaté, gekiemde zaden en eivoer.
Het eivoer (kunt u gewoon door het tropisch zaad mengen) wordt in de broedtijd sterk aangeraden net zoals het levendvoer: meelwormen en fruitvliegjes bijvoorbeeld.
Zoals alle vogels hebben ook deze vogels de basis behoefte nodig van: schelpenzand met grit, sepia en vitamines.
Ze broeden in zowel halfopen nestkastjes als in gesloten nestkastjes.
Als u er een kokosvezel mandje indoet en ze genoeg nestmateriaal geeft dan maken ze zelf hun nestje.
Als er eenmaal jongen zijn kunt u ze bij voorkeur brandnetelzaad bijvoeren.
Let op! Net zoals bij de witkopnon, de zwartkopnon, de driekleurnon en nog een aantal soorten moet u het knippen van de nagels bijhouden.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Onze afdeling is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers.

Alle gegevens van kweekverslag en evt. plaatjes mogen gebruikt worden, maar dan wel met de 

         bronvermelding a.u.b., zoals schrijver of homepage enz.  eventueel verdere info,  

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@vogelvereniging-icarus.nl

 

Links