Home
Informatie
Agenda
Bestuur
Lid worden
Ringen


Foto's TT's
Beoordelingsdag


Uitslagen TT 2021
Kweekverslag
Vogelbeurzen

Reglementen

 


           

Inschrijfformulier,      Vogelvereniging  “Icarus”  Vlaardingen                                  

                                                                                                                         

 

Adres: Kooikersweg 1b  3138 HE    Vlaardingen  (sportpark de Broekpolder, naast Deltasport)

                    iedere vrijdagavond is het clubgebouw open vanaf 20.00 uur.        

 

Een vereniging voor iedere vogelliefhebber. We houden maandelijks op de 2e zaterdag v/d maand van 10 tot 13 uur

een vogelbeurs ( behalve de maand  juli en aug.) waar u zaad en vogels kunt kopen.

Hoofdzakelijk is het gezellig om onder het genot van koffie/ thee of een drankje te babbelen met andere vogelvrienden.

Ook bent u welkom op de contactavonden.
Regelmatig vinden er ledenvergaderingen plaats en natuurlijk een jaarvergadering.

Ook wordt er jaarlijks een of twee keer een lezing gehouden.
En natuurlijk een maal per jaar een tentoonstelling, waarbij de leden hun vogels showen.

Misschien is het voor u ook leuk om een of meerdere vogels te showen.

Ringen voor uw gekweekte vogels kunt u via de vereniging bestellen.
Ook houdt de vereniging kaartavonden en de jaarlijkse prijsuitreiking van de behaalde prijzen op de tentoonstelling,

dit wordt dan gezellig gevierd.

In de vereniging zitten liefhebbers en kwekers van kleurkanaries, vorm en postuurkanaries,

grote en kleine parkieten, tropische vogels, vruchten en insectenetende vogels, duiven, kwartels en wildzangvogels.
Kortom we hopen u snel te ontmoeten op een of meerdere activiteiten.

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u lid worden, neem dan contact op met de penningmeester

                                                             Naam: _____________________________               man/vrouw

                                             Adres: _____________________________               Postcode:  ­­­­­­______________

                                             Woonplaats: ________________________                Tel. Nr: ________________

                                                            e-mail:_____________________________

                                                            Geboorte datum: _____ - ______ - ______

 Ik wens graag:  lid; jeugdlid; verenigingslid; gastlid *; donateur

( *Gastlid is alleen mogelijk als u al lid bent van een erkende vogelbond via een andere vereniging.)

te worden en wel met ingang van de eerste van de maand:  ___________________  - 20….

Welke vogels heeft u of gaat u houden? _______________________________________

Bent u reeds eerder of nog steeds lid bij een andere vereniging?  ja/nee

Zo ja, naam vereniging _______________________  plaats ______________________  evt. kwnr. ______

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het gestelde in de Icarus privacy verklaring

en het huishoudelijk reglement.

 

Handtekening­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ___________________________   ( evt. voor jeugdleden ouder of voogd)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 Inleveren a.u.b. bij de penningmeester  L.A. van Hameren

via email:  l.hameren1@upcmail.nl  of per  tel: 010-4342005 of  06-23710418  of  evt. in het clubgebouw.

de contributie bedraagt per jaar

Leden € 44,00     p/j.                Jeugdleden tot 17 jaar  € 24,00  p/j.

Gastleden € 22,00 p/j.             Donateurs min € 6,00  p/j.

eenmalig inschrijfgeld  € 2,50 .

Na uw betaling van het verschuldigde bedrag, wordt u ook automatisch ingeschreven bij de N.B.v.V.

Woont u buiten Vlaardingen en wilt u per post worden geïnformeerd, dan wordt er jaarlijks 

€ 10,00 extra i.v.m. porto kosten  in rekening gebracht..

Opzeggingen (schriftelijk) ten minste een maand vóór het begin van 1 januari / 1 juli

U kunt het verschuldigde bedrag direct bij aanmelding  betalen, hetzij contant of op

IBAN nummer, NL57 INGB 0002 6778 43   t.n.v.  Vogelvereniging  Icarus.

  www.vogelvereniging-icarus.nl    email: info@vogelvereniging-icarus.nl  Tel. 06-53624052

                I’carus,       (Griekse mythe) zoon van Daedalus ontvluchtte het labyrint te Kreta door

                                    middel van kunstvleugels (uit veren en was samengesteld), maar vloog tegen het bevel van zijn

                                    vader te hoog; De hitte van de zon deed de was smelten en hij vond niet ver van het eiland Ikaria

                                   een ellendige dood in de zee, die naar hem later de Icarische zee werd genoemd.

 

   

Links